BIOGRAPHY  
 
     
Henri Pompidor   “ผมเชื่อว่าการขับร้องประสานเสียงคือแบบฝึกหัดทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีส่วนในการสร้างและเสริมความสามัคคี ตลอดจนการให้ความเคารพต่อความแตกต่างที่มีอยู่ในแต่ละสังคม”
(กรุงเทพฯ วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005)

ดร.อองรีปอมปิดอร์เกิดที่ภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศสเรียนดนตรีออร์แกน และการควบคุมวงขับร้องประสานเสียงที่กงแซร์กวาตัวร์ นาซิยงนาล เดอ เรชิยงน์ เดอ ตูลูส (Conservatoire National de Région de Toulouse) หลังจากได้รับปริญญาด้านการควบคุมวงขับร้องประสานเสียง ในค.ศ. 1987 เขาก็มาศึกษาต่อที่แองสติตู เดอ มิวสิค เอ มิวสิโคโลชี (Institut de Musique et Musicologie) ของมหาวิทยาลัยปารีส ซอร์บอนน์ (ปารีส 4) และเรียนที่นี่จนสำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและเอก

หลังจากสั่งสมประสบการณ์ในการควบคุมวงขับร้องประสานเสียงในยุโรป (ประเทศฝรั่งเศสและกรีซ) ใน ค.ศ. 2004 เขาก็มาทำงานที่ประเทศไทยและได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าสาขาวิชาการขับร้องประสานเสียงที่มหาวิทยาลัยรังสิต และในปีถัดมาเขาก็มาทำงานที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลาหลายปีที่เขาทำงานอยู่ที่นี่ โดยทำหน้าที่สอนการขับร้องประสานเสียงควบคุมวงขับร้องประสานเสียงของมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ควบคุมวงถาวรของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย

ดร. อองรี ปอมปิดอร์เป็นสมาชิกของสมาคมวาทยากรฝรั่งเศสทุกวันนี้ เขาสอนอยู่ที่สถาบันอะกาเดมี เดอ แวร์กซายส์ (Académie de Versailles) และสถาบันดนตรีหลายแห่งในกรุงปารีสนอกจากนี้ เขายังทุ่มเทเวลาให้กับการสอนขับร้องประสานเสียงตามที่ต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาสเตอร์คลาสและเวิร์คช็อปที่จัดขึ้นในต่างประเทศ (เช่น ที่ประเทศจีน เกาหลีใต้ สเปน อินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียไต้หวันเวียดนามเป็นต้น) เขามักได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในงานเทศกาลดนตรีและการแข่งขันดนตรีระดับโลก (เช่น งาน A.C.J งาน I.F.C.M งานเทศกาล InterKultur เป็นต้น)